close
تبلیغات در اینترنت
قانون جنگل تغییر ناپذیر است +تصاویر

قانون جنگل تغییر ناپذیر است +تصاویر

این شیر درنده بعد از کشتن مادر این آهو دایه ی بهتر از مادر او شده و آن را تر و خشک می کند. ,در پارک ملی الیزابت شهر اوگاندا شیری درنده یک آهوی مادر را جلوی دیدگان کره آهوی بینوا کشت و آن را تکه تکه کرد و خورد.ب,پس از این تهاجم انگار عذاب وجدان گرفته و با بچه آهو از سر ترحم درآمد و وی را همچون بچه های خودش تر و خشک می کرد. بچه آهو هم شیر را که مادرش را کشته بود و خورده بود ،انگار بخشیده بود و به شیر انس گرفته بود. اما ناگهان روزی شیر دست از مهربانی کشید و به اصالت خودش بازگشت و آهوی بیچاره را…
مجله خبری زن فارس
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ