close
تبلیغات در اینترنت
ظهور و سقوط یک ژنرال به روایت تصویر

ظهور و سقوط یک ژنرال به روایت تصویر

نگاهی به سوابق پترائوس تصویری از یک نظامی وظیفه شناس و شجاع را ترسیم می کند که استعفای وی از دستگاه اطلاعاتی و دولت آمریکا می تواند وقفه بزرگی در عملکرد ایالات متحده ایجاد کند تا شخصی به توانمندی پترائوس سکان سازمان اطلاعات مرکزی را در دست بگیرد. مشرق:دیوید پترائوس رئیس سازمان سیا روز جمعه گذشته پس از افشای روابط غیراخلاقی خود، استعفا کرد. وی اظهار داشت که رفتارش به عنوان یک همسر و در جایگاه رئیس سازمانی چون سیا، قابل قبول نبوده است.پترائوس يکي از اصلي ترين عوامل حملات خونبار نظاميان آمريکايي عليه…
مجله خبری زن فارس
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ