close
تبلیغات در اینترنت
ظهور و سقوط یک ژنرال به روایت تصویر

ظهور و سقوط یک ژنرال به روایت تصویر

نگاهی به سوابق پترائوس تصویری از یک نظامی وظیفه شناس و شجاع را ترسیم می کند که استعفای وی از دستگاه اطلاعاتی و دولت آمریکا می تواند وقفه بزرگی در عملکرد ایالات متحده ایجاد کند تا شخصی به توانمندی پترائوس سکان سازمان اطلاعات مرکزی را در دست بگیرد. مشرق:دیوید پترائوس رئیس سازمان…
مجله خبری زن فارس
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ