close
تبلیغات در اینترنت
سرمایه گذار افسانه ای تاثیر گذار بر قمیت ارز

سرمایه گذار افسانه ای تاثیر گذار بر قمیت ارز

سرمایه گذار,افسانه,تاثیر گذار,قمیت ارز
منابع مطلع از فردی به نام "بابک-ز" نام می برند که نقش تاثیر گذاری در ایجاد بحران های ارزی در کشور دارد.وی که دفتر مرکزی کارش در دبی است، در سالیان گذشته خانواده خود را از ایران خارج کرده بود.این دلال بزرگ در کشورهایی چون ترکیه،امارات و مالزی دارای صرافی های متعدد بوده و از سرمایه داران افسانه ای است.مشرق
مجله خبری زن فارس
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ