close
تبلیغات در اینترنت
خروج ناگهانی یک مسافر هواپیما در ایتالیا

خروج ناگهانی یک مسافر هواپیما در ایتالیا

به گزارش خبرگزاریهای محلی شهر پیزی ایتالیا، یک مسافر هواپیما چند لحظه قبل از پرواز هواپیما، درب را باز کرده و از آن به بیرون پرید.در این گزارش قید شده است که تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده است و تحقیقات برای فهمیدن علت این اقدام وی آغاز شده است. در این تحقیقات کارکنان این هواپیما نیز باید توضیح دهند که چگونه بدون اطلاع آنها وی توانسته است درب هواپیما را باز کند.روزنامه استامپ در این باره نوشته است، این مسافر مرد می باشد که از بیماری روانی رنج می برد. این هواپیما یک ساعت پس از این حادثه به پرواز…
مجله خبری زن فارس
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ