close
تبلیغات در اینترنت
خروج ناگهانی یک مسافر هواپیما در ایتالیا

خروج ناگهانی یک مسافر هواپیما در ایتالیا

به گزارش خبرگزاریهای محلی شهر پیزی ایتالیا، یک مسافر هواپیما چند لحظه قبل از پرواز هواپیما، درب را باز کرده و از آن به بیرون پرید.در این گزارش قید شده است که تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده است و تحقیقات برای فهمیدن علت این اقدام وی آغاز شده است. در این تحقیقات کارکنان این هواپیما…
مجله خبری زن فارس
سفارش تبلیغسفارش تبلیغ