close
تبلیغات در اینترنت
تولید طلا از باکتری توسط دانشمند ایرانی

تولید طلا از باکتری توسط دانشمند ایرانی

تولید طلا,باکتری,دانشمند,ایرانی
در این یافته کاظم کاشفی و همکارانش باکتری کشف کرده اند که توانایی مقاومت در برابر مواد سمی دارد و می تواند طلای ۲۴ قیراط تولید کند.این پژوهشگران دریافته اند باکتری مقاوم به فلز Cupriavidus metalliduransمی تواند غلظت های زیادی از کلرید طلا و یا طلای مایع را رشد دهد. این ترکیب نوعی ماده شیمیایی است که در طبیعت یافت می شود.محققان به تقلید فرایندی که به اعتقاد آنها در طبیعت روی می دهد، این باکتری را با میزان زیادی کلرید طلا تغذیه کردند . طی یک هفته این باکتری این ماده سمی را به تکه ای از طلا تبدیل کرد.کاظم…
مجله خبری زن فارس
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ