close
تبلیغات در اینترنت
تصاویر: رئیس جمهور در بغل یک پیتزا فروش

تصاویر: رئیس جمهور در بغل یک پیتزا فروش

پیتزا فروش
در بدو ورود اوباما به این پیتزا فروشی  «اسکات ون دوزر» صاحب پیتزا و پاستا فروشی سیب بزرگ باراک اوباما را در آغوش کشید و از زمین باند کرد.
مجله خبری زن فارس
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ