close
تبلیغات در اینترنت
آنچه را می‌خورید بنویسید

آنچه را می‌خورید بنویسید

این زنان از یك رژیم غذایی با كالری پیروی كردند هدف این رژیم كاهش 10 درصدی وزن ظرف یك سال بود. همچنین نیمی از این زنان در كنار رژیم غذایی، برنامه فعالیت ورزشی داشتند.از همه شركت‌كنندگان در این رژیم غذایی خواسته شد تمام روزهای هفته مواد غذایی مصرفی خود را یادداشت كنند.همچنین در طول این پژوهش، از این زنان خواسته ‌شد یك سری پرسشنامه‌ را كه به رفتار یا راهبردهای شخصی آنان برای كاهش وزن مربوط بود، تكمیل كنند. پس از گذشت یك سال، هر دو گروه به طور متوسط 10 درصد از وزن خود كاستند.نتایج این پژوهش جالب توجه…
مجله خبری زن فارس
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ